NBA: Sau chấn thương kinh hoàng, Gordon Hayward hiện tại đã có thể ném 3 điểm